Welkom bij de Antwerpse Voetbalschool

De Antwerpse voetbalschool is een onafhankelijke organisatie die zowel jongens als meisjes tussen 6 en 16 jaar persoonlijk tracht te begeleiden tijdens hun voetbalcarrière.
Via trainingen en stages, onder leiding van gediplomeerde trainers, trachten wij deze jonge spelers en speelsters individueel technisch en tactisch op een hoger niveau te brengen.
Tijdens deze trainingen komen de verschillende deelaspecten aan bod waaronder: looptraining, coördinatie, techniek, spelinzicht.

stages

trainingen