top of page

Voetbalschool

Een voetbalschool probeert het individu los te koppelen van de ploeg en de nadruk te leggen op een persoonlijke begeleiding van elke speler. Dit om de speler individueel verder te laten ontwikkelen in zijn motorische vaardigheden als voetballer.

Een voetbalschool staat voor het inoefenen en automatiseren van basisbewegingen. De voetbalschool tracht via foutenanalyse de speler individueel te remediëren.

Verschil met een club

Laten we duidelijk stellen dat de Antwerpse Voetbalschool niet ingaat tegen de clubs, maar daarentegen een samenwerking met de clubs beoogt, zowel op hoger als lager niveau.

De Antwerpse voetbalschool wil aanvullend werken bij de individuele ontwikkeling van elke speler als voetballer.

Voetbal wordt als ploegsport benaderd. Het inoefenen gebeurt steeds in clubverband.

Elke ploegsport vraagt immers een steeds uitgebreidere individuele benadering.

De Antwerpse voetbalschool speelt hierop in door het individu los te koppelen van de ploeg en de nadruk te leggen op een persoonlijke begeleiding van de speler.

Dit om de speler individueel verder te laten ontwikkelen in zijn motorische vaardigheden als voetballer.

Anders dan bij clubtrainingen wordt elke speler individueel geschoold. Dit gebeurt hoofdzakelijk op technisch vlak.

In de school staat het individu centraal en wordt in mindere mate aandacht besteed aan het groepsgebeuren.

Dit neemt echter niet weg dat er ook spelsituaties in ploegverband geoefend worden.

Geschiedenis

De Antwerpse voetbalschool werd opgericht in 1982.
Enkele voetbaltrainers begonnen bescheiden met de technische bijscholing van enkele Antwerpse voetballers.
De stad Antwerpen stelde de Stedelijke Sportvelden in het Peerdsbos te Brasschaat ter beschikking en didactisch materiaal werd aangekocht.
De eerste trainingen werden opgesteld en een jaarprogramma werd uitgewerkt.
Na een periode van 10 jaar kwam de erkenning door de Belgische voetbalbond.
In 1985 werden ook onze stages erkend.
Doorheen de jaren is de Antwerpse voetbalschool een begrip geworden met trainingen op 3 locaties in en rond het Antwerpse en met 3 binnenlandse en 1 buitenlandse stage per jaar.

Doel en methode

Doel

  • Inzicht verwerven in de individuele bewegingsanalyse van elke speler.

  • Foutenanalyse.

  • Het verbeteren en automatiseren van de technische vaardigheden.

Methodiek

  • Cyclus van 18 trainingen gedurende 1 uur en 30 minuten.

  • Onder begeleiding van gediplomeerde trainers.

  • Homogene groepen op basis van leeftijdscategorieën.

  • Evaluatie door middel van een beoordelingsrapport.

bottom of page