top of page

SCHOOLREGLEMENT AVS​

 1. Inschrijvingen

  1. Een inschrijving voor school of stage , is pas officieel als ze gebeurt via onze website.

  2. Bij de inschrijving dienen deelnemer en zijn/haar ouders zich akkoord te verklaren met het schoolreglement en de privacyverklaring .

  3. AVS behoudt zich het recht voor om deelnemers die de goede werking van school of stages in het gedrang brengen, of kinderen waarvan de ouders dit zouden doen,  te weigeren , zonder schadevergoeding.

 2. Betaling

  1. Na inschrijving ontvangt de deelnemer een bevestigingsmail met info.

  2. De betaling van het inschrijvingsgeld of voorschot (stages) dient dan te worden voldaan binnen de 10 dagen.

  3. Indien er binnen die termijn geen betaling wordt ontvangen, wordt de inschrijving automatisch geschrapt.

 3. Kortingen

  1. Inschrijvingen voor de school : 

   • Korting voor 2e – 3e … kind van hetzelfde gezin (officieel adres) .                              

   • Voor bedragen : algemene info school

  2. Inschrijvingen voor de stages : 

   • Korting voor deelnemers die in hetzelfde seizoen reeds AVS leerling zijn in de school 

   • Korting voor 2e – 3e ….kind van hetzelfde gezin (officieel adres) 

   • Korting voor groepsinschrijvingen voor buitenlandse stages (zelfde club)

  3. Voor bedragen : Algemene info stages

 4. Annulatievoorwaarden deelnemers

  1. Voor de school

   1. Bij afwezigheid door ziekte of kwetsuur (te staven met een doktersattest) ontvangt de speler een voucher twv 5% van het inschrijvingsgeld, die kan gebruikt worden bij een nieuwe inschrijving voor school of stage.

   2. Het doktersattest dient binnen de 7 dagen bezorgd te worden.

  2. Voor de stages

   1. … bestaat de mogelijkheid tot het nemen van een annulatieverzekering.

   2. Voor dekkingsvoorwaarden en bedragen : 

   3. Met annulatieverzekering: 

    • Tot de laatste dag voor de stage : volledig terugbetaald

    • Tijdens de stage : de gemiste dagen pro rata van 75% van het inschrijvingsbedrag

   4. Zonder annulatieverzekering

    • Tot de dag voor de stage : 50% van het totale bedrag wordt terugbetaald

    • Tijdens de stage : geen terugbetaling

 5. Verzekering.

  • Alle deelnemers zijn door hun inschrijving verzekerd. 

  • De AVS is hiervoor aangesloten bij Sportievak VZW (Info : sportievak.be / sportverzekering)​

 6. Gedragscode

  • Voor de lessen in de school dienen de spelers de AVS-trainingskledij (T-shirt , trainingsvest en -broek) te dragen vanaf het ogenblik dat deze ter beschikking is. 

  • Regenkledij kan via de AVS bijbesteld worden aan gunstige voorwaarden.

  • Het dragen van kledij met eender welk kenmerk van een andere voetbalschool is verboden.

  • De deelnemers aan school of stage, dienen minimum 15 minuten voor de start van activiteit aanwezig te zijn.

  • De spelers dragen zorg voor het gebruikte materiaal en helpen bij het opruimen.

  • De spelers laten de gebruikte accommodatie netjes en ordelijk achter

bottom of page