top of page

Basistechnieken

BASISTECHNIEK  : DRIJVEN en DRIBBELEN

 • DRIJVEN of LEIDEN VAN DE BAL

  • Bepaling : boeken van terreinwinst bal aan de voet

  • Nut - doel :

   •  terreinwinst boeken

   •  overbruggen van open  ruimten

   •  individuele ritmeverandering wanneer men niet aangevallen wordt

   •  eenvoudigste manier om de bal in bezit te houden terwijl men vordert

  • Beschrijving van de techniek

   • de bal kan geraakt worden met alle contactoppervlakken van de voet maar BIJ VOORKEUR met de BUITENKANT 

   • de bal dient zo kort mogelijk bij (onder) het lichaam gehouden te worden

   • het hoofd blijft geheven (om de speltoestand te overschouwen - panoramische visie)

   • speler moet steeds de mogelijk hebben en bereid zijn om

   • de bal af te geven (passing)

   •  te veranderen van richting (A)

   • te veranderen van ritme (B)

    • A en B : overgaan  tot dribbeling

  • Voornaamste fouten

   • hoofd naar beneden , blik op de bal , geen overzicht

   • bal te ver van de voet

 • DRIBBELEN 

  • Bepaling : tegenstander uitschakelen met bal aan de voet

  • Nut - doel :

   • uitschakelen van 1of meer tegenstrevers

   • verkrijgen van numerieke meerderheid in bepaalde zone van het terrein

   • penetreren in verdediging tegenstrever 

  • Beschrijving van de techniek

   • Algemeen : cfr. Leiden van de bal plus

   • lichaam tussen de bal en de tegenstrever (afschermen) dit vereist tweevoetigheid

   • fout van de tegenstrever uitlokken (blik op tegenstrever)

    • door ruimte te zoeken

    • door schijnbeweging

     • en zodoende deze op het verkeerde been te zetten

   • verschillende dribbelmanieren

    • in snelheid : door verandering van ritme

    • in kracht : gebruik van lichaam (bal afschermen)

    •  in fijnheid : met technisch vermogen, grote lichaamsbeweeglijkheid en nodige handelingssnelheid

  • Voornaamste fouten

   • cfr Leiden van de bal plus

  • tegenstander te dicht naderen

  • bal onvoldoende afschermen

  • te lage handelingssnelheid

BASISTECHNIEK  : PASSINGTECHNIEKEN  1 : PAS BINNENKANT VOET

 • Bepaling: pasvorm waardoor de bal nauwkeurig over een

  • afstand van 10 tot 15 m. kan gespeeld worden

 • Nut - doel :

  • laat (in verder stadium) toe om de bal in 1 tijd te spelen

  • precieze pasvorm over korte afstand

  • basispas in de combinatie

  • en het behouden van balbezit

 • Beschrijving van de techniek

  • aanloop recht

  • steunvoet naast de bal

  • steunvoet gericht naar het te bereiken doel / speler

  •  lichaam ontspannen, licht voorover gebogen (neus boven de bal)

  •  armen lichtjes gespreid

  • enkel volledig gespannen

  • bal raken met de holte in de binnenkant van de voet,

   • de trapvoet staat hierbij loodrecht op de steunvoet

   • bal raken in midden

   • enkel gespannen

  • na contact trapbeen doorzwaaien 

 • Voornaamste fouten ( = niet toepassen van de voorwaarden  "Beschrijving van de techniek")

  • aanloop schuin

  • plaatsing steunvoet niet (of te kort) naast de bal

  •  voetpunt steunvoet niet in bedoelde pasrichting

  • *bal raken onder middelpunt

BASISTECHNIEK  : PASSINGTECHNIEKEN 2 : WREEFTRAP

 • Bepaling: pasvorm waarbij de speler de bal raakt met de wreef

 • Nut - doel :

  • harde en verdragende trapvorm

  • aanspeelwijze over grotere afstand

  • besluiten van een spelactie (schot op doel)

  • strategische fasen

 • Beschrijving van de techniek

  • noot : van de trap uit de heup (ook mogelijk vanuit de knie)

  • aanloop schuin (45°)

  • kleine pasjes , laatste pas groot

  • steunvoet naast (of zelf licht voorbij) de bal

  •  minstens 1 baldiameter tussen bal en steunvoet

  • trapbeweging vanuit de heup

  • blik eerst op plaats steunvoet dan pas op de bal (er onstaat torsie van het bovenlichaam)

  • tegenovergestelde arm zijwaarts geheven

  • punt van de voet naar beneden

  • enkel volledig gespannen

  • steunvoet afrollen, lichaam (hoofd) boven de bal, impact met wreef krachtig tegen bal

  • na contact trapbeen doorzwaaien naar tegenovergestelde hand (knie trapbeen buigt)

 • Voornaamste fouten ( = niet toepassen van de voorwaarden  "Beschrijving van de techniek")

  • aanloop te recht

  • aanlooppassen te groot (zodat laatste pas niet groter kan gemaakt worden)

  • steunvoet niet (of te kort) naast de bal

  • enkel onvoldoende gespannen

BASISTECHNIEK  : CONTROLETECHNIEKEN 1

 • Beschrijving van de techniek

  • afremmen van een  bal zodat hij onmiddellijk speelbaar wordt

  • speelvoet ontspannen

  • steunbeen licht gebogen

  • contact met de bal bij voorkeur met de binnenkant van de voet

  • snelheid van de bal afremmen 

  • tijdens begeleiden lichaam lichtjes voorover buigen

 • STOPPEN BINNENKANT VOET (hoge of halfhoge bal)

  • Beschrijving van de techniek

  • cfr boven +

  • speelbeen vertrekt rugwaarts vanuit de heup

  • onderbeen gebogen en ontspannen

  • voet en onderbeen in hoek van 90°

  • op het ogenblik dat de bal de grond raakt, de bal "klemmen" door voorwaartse beweging

 • AAN- en  MEENEMEN VAN DE BAL (lage bal)

  • Beschrijving van de techniek

   • ° cfr "stoppen binnenkant voet maar

   • ° lichaam (neus) meer boven de bal

 • Voornaamste fouten

  • slechte timing

  • speelvoet gespannen

  • onderbeen onvoldoende gebogen

  • lichaam gespannen en / of uit evenwich

  • onvoldoende boven de bal

  • snelheid aan de bal geven ipv af te remen

  • trappen op de bal

BASISTECHNIEK  : CONTROLETECHNIEKEN 2:, AMORTI's

 • AMORTI WREEF

  • Beschrijving van de techniek

   •  afremmen van een hoge bal en naar de grond begeleiden met de wreef

   • amortivoet ontspannen

   • contact met de bal ong. 50 cm van de grond

   • snelheid van de bal afremmen en begeleiden tot op de grond

   • tijdens begeleiden lichaam lichtjes voorover buigen

  • Voornaamste fouten

   • slechte timing

   • amortivoet gespannen

   • teen amortivoet naar boven gericht

   • lichaam gespannen en / of uit evenwicht

 • AMORTI DIJ

  • Beschrijving van de techniek

   • afremmen van een hoge bal  met de dij zodat hij stilvalt op de grond

   •  bovenlichaam recht

   • knie contactbeen 90° geheven

   • contact met de bal op bovenkant van de dij

   • na contact voet opnieuw naar de gond brengen

  • Voornaamste fouten

   • slechte timing

   • bovenbeen gespannen

   • bal raken met de knie

   • lichaam gespannen en / of uit evenwicht

 •  AMORTI BORST

  • Beschrijving van de techniek

   • afremmen van een hoge bal met de borst zodat hij verdeer makkelijk speelbaar wordt

   • voorlingse spreidstand, knieiën gebogen

   • romp rugwaarts geneigd

   • armen gespreid

   • op moment van contact met de bal , de schouders naar voor brengen 

  • Voornaamste fouten

   • slechte timing

   • borst vooruit steken

   • onvoldoende rugwaarts neigen

   • lichaam gespannen en / of uit evenwicht

bottom of page